Bli optimist

Snu fokuset til det du ønsker deg

Lær enkle, små triks som kan brukes

hvor som helst, når som helst.

Kom ut av gamle mønstre og føl deg glad.

Vi snur motgang til medgang

Jeg kartlegger ubevisste tankemønster du har og forklarer hvordan disse påvirker deg. Du lærer hvordan du kan bli bevisst mønstrene, snu dem og dermed få mer kontroll over ditt eget liv. 

Det handler samtidig om å skaffe seg en mer positiv hverdag og lære om å bruke 'affirmasjoner' og å finne sin indre styrke til å nå sine egne mål. 

Kurset går over 1 time (første gang), så 4 x halvtime (en hver uke).

Pris er kr 6.500,-.

Kurset er personlig for deg som ønsker å tenke og føle mer optimisme - og du må være villig til å øve på å endre tankemønster via enkle oppgaver.

Enkle påbyggingstimer mulig. 

- Hope