top of page
Kopi av Optimistisk nettsted uten tekst.png

PERSONLIG
UTVIKLINGSKURS

Når du vil nå ditt potensiale

Bli mer selvbevisst
Oppdag og bygg din egen identitet
Oppdag og utvikle dine talenter 

PU1.png
Hope20årsjubileum

For ledere og alle andre som er opptatt av å nå lengre enn der man er i dag er selvutvikling helt essensielt. 


Høy turnover koster firma mye penger over hele verden. I følge Ledernytt.no beregner HCI (Human Capital Institute) kostnadene i Norge til å være 1,5 ganger årslønnen når dyktige medarbeidere velger å forlate ditt firma. Dette er noe som uroer de fleste ledere og man er stadig på jakt etter hva som får dyktige medarbeidere til å bli i firmaet sitt.  

Når utdanningen er ferdig og man starter jobben er det som regel den ansattes personlige egenskaper som gjør om de lykkes bedre enn andre. Det kan være man har høyere selvtillit, er villig til å granske mer, sjekker av, er flink til å delegere eller å beregne for fremtiden som er årsaken til at man klarer å klatre dit man ønsker. Noen er fornøyd med å ha fått en jobb, mens andre trenger stimuli i form av ulike typer utvikling. Den faglige siden dekker de flest fornuftige firma selv, mens den personlige utviklingen er det dessverre ikke alle som er like flinke til å ivareta. 

Særlig på mellomledernivå og hos spesialister ser vi at toppledere kan glemme å tilby sine ansatte den nødvendige utviklingen som gjør at de føler seg sett og føler at de har en mulighet til en forfremmelse. 

Derfor velgere også mange ansatte selv å ta denne utviklingen privat, slik at man oppnår en større grad av tilfredshet på jobb. Dette enten man ønsker å bli bedre i jobben man har eller man ønsker å sikte på en videre karriere. 

All personlig utvikling har like elementer og deler av lignende mål. Men skal det være effektivt trenger man et mer direkte og særpreget kurs med tilpasset lærdom. Man trenger å lære å seg selv og andre i et annet lys og fokusere på det som virkelig gjør at man når målet sitt. 

For noen er det en aha-opplevelse å se hva som holder en tilbake. Andre vet det godt og trenger bare hjelp til å se hvordan kommer over disse små og store hindrene som syntes å ligge der ute - eller inne i ens eget hode. 

Sammen setter vi mål og legger opp et løp som er oppnåelig. Du bestemmer selv hvor mye du vil jobbe for å oppnå målet ditt. Derfor har jeg kurs på 6-12 timer. Alle kursene fordrer at man jobber med å implementere kurskunnskapen i hverdagen mellom timene. 

bottom of page